Δράσεις περιβαλλοντικού προγράμματος "αλλάζω" το σχολείο μου.

Στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματος "αλλάζω" το σχολείο μου οι μαθητές του Γυμνασίου Κοίμησης που συμμετέχουν σε αυτό, προέβηκαν απο την αρχή της σχολικής χρονιάς μέχρι και σήμερα, σε ενέργειες φροντίδας και προστασίας, των ανθοφόρων δενδρυλλίων που οι ίδιοι φύτεψαν το προηγούμενο σχολικό έτος.
 

Συγγραφέας: 
gymkoimis