Δημιουργία και συλλογή ερωτηματολογίων

Η επιτροπή εδώ και καιρό ετοίμασε και διένειμε στους μαθητές όλου του σχολείου ερωτηματολόγια που αφορούσαν στη διερεύνηση της πιθανότητας  επιστροφής κάποιων σχολικών εγχειριδίων που δεν χρησιμοποιιήθηκαν καθόλου στη διάρκεια της φετεινής σχολικής χρονιάς προεκιμένου να δημιουργηθεί ένα απόθεμα που θα δοθεί στους μαθητές της επόμενης χρονιάς. Αυτή η δράση ανήκει στο σχέδιο της επαναχρησιμοποίησης με σκοπό τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος της σχολικής μονάδας.

Ένα δείγμα των ερωτηματολογίων που συντάχθηκαν και απαντήθηκαν ανώνυμα από τους μαθητές έχουν όπως φαίνεται πιο κάτω.

Στο επόμενο διάστημα, τα ερωτηματολόγια θα αποτυπωθούν και θα επεξεργαστούν με κατάλληλο εργαλείο(λογισμικό επεξεργασίας υπολογιατικών φύλλων) ώστε να εξάγουμε συμπεράσματα τα οποία και θα ανακοινωθούν. 

 

            

Γ ΤΑΞΗ

                  Ερωτηματολόγιο συλλογής δεδομένων για τη δράση της Οικολογικής Ομάδας

                                                 «Λέμε ΝΑΙ στην επαναχρησιμοποίηση»

Υποψήφια βιβλία προς επαναχρησιμοποίηση

1.Γαλλικά (Γ’ Γυμνασίου)

2.Αρριανού Αλεξάνδρου ανάβαση(Γ’ Γυμνασίου)

3.Ανθολόγιο Φιλοσοφικών κειμένων(Γ’ Γυμνασίου)

4.Εικαστικά Γ’ Γυμνασίου

5.Σύνταγμα της Ελλάδας(Γ’ Γυμνασίου)

6.Λεξικό λογοτεχνικών όρων(Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου)

7.Ερμηνευτικό λεξικό νέας Ελληνικής(Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου)

 

1.Το έχετε στην κατοχής σας το βιβλίο; (κυκλώστε μία από τις δύο απαντήσεις για κάθε βιβλίο)

                1. ΝΑΙ     ΟΧΙ        2. ΝΑΙ      ΟΧΙ        3. ΝΑΙ    ΟΧΙ        4. ΝΑΙ   ΟΧΙ         5.ΝΑΙ    ΟΧΙ         6.ΝΑΙ    ΟΧΙ    7.ΝΑΙ    ΟΧΙ

2. Έχετε σημειώσει, γράψει κάτι στο βιβλίο; (κυκλώστε μία από τις δύο απαντήσεις για κάθε βιβλίο)

              1. ΝΑΙ     ΟΧΙ        2. ΝΑΙ      ΟΧΙ        3. ΝΑΙ    ΟΧΙ        4. ΝΑΙ   ΟΧΙ         5.ΝΑΙ    ΟΧΙ         6.ΝΑΙ    ΟΧΙ    7.ΝΑΙ    ΟΧΙ

3. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε αυτό το βιβλίο; (Σημειώστε με √ στην κατάλληλη στήλη για κάθε ένα βιβλίο)

Αρ. βιβλίου

Καθημερινά

Δύο φορές την εβδομάδα

Μια φορά την εβδομάδα

Προς το παρόν καθόλου

4.Το έχετε διατηρήσει σε καλή κατάσταση; (κυκλώστε μία από τις τρείς απαντήσεις για κάθε βιβλίο)

1.  ΝΑΙ     ΟΧΙ   Δεν ξέρω     2. ΝΑΙ ΟΧΙ  Δεν ξέρω 3. ΝΑΙ    ΟΧΙ    Δεν ξέρω  4. ΝΑΙ   ΟΧΙ       Δεν ξέρω       5.ΝΑΙ    ΟΧΙ Δεν ξέρω              6.ΝΑΙ    ΟΧΙ   Δεν ξέρω         7.ΝΑΙ    ΟΧΙ    Δεν ξέρω

 5.   Έχετε σκοπό να το κρατήσετε στη βιβλιοθήκη σας; (κυκλώστε μία από τις δύο απαντήσεις για κάθε βιβλίο)

               1. ΝΑΙ     ΟΧΙ        2. ΝΑΙ      ΟΧΙ        3. ΝΑΙ    ΟΧΙ        4. ΝΑΙ   ΟΧΙ         5.ΝΑΙ    ΟΧΙ                   6.ΝΑΙ    ΟΧΙ    7.ΝΑΙ    ΟΧΙ

Αν ναι, σημειώστε για ποιόν λόγο.  …………………………………………………………………………………………………………………………6.Θα τα δίνατε για επαναχρησιμοποίηση στο τέλος της χρονιάς;

ΝΑΙ    ΟΧΙ  

Αν όχι, απαντήστε για ποιο λόγο.  ………………………………………………………………………………………………………………………

Συγγραφέας: 
megarchiotic