ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ

ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ
Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά.
Οι μαθητές φυτεύουν τα δέντρα.
Όλοι βοηθούν!

Στις 22 Μαρτίου 2018 έγινε δενδροφύτευση σε χώρο της σχολικής μας αυλής. Στη δράση συμμετείχαν οι μικροί μαθητές, γονείς μαθητών, εκπρόσωπος από το σύλλογο γονεών και κηδεμόνων του σχολείου και οι εκπαιδευτικοί που συνεργάζονται στο πρόγραμμα "Σχολική Αυλή".

Η όψη της σχολικής μας αυλής άλλαξε και φυσικά η ικανοποίηση και η χαρά των παιδιών ήταν μεγάλη, καθώς συμμετείχαν ενεργά στην παραπάνω δράση! 

Συγγραφέας: 
stauroulafardouli