ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ- ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δημοσιευμένο άρθρο εφημερίδας "ΜΑΓΝΗΣΙΑ", Σάββατο 02/06/2018

Συμμετοχή του σχολείου μας στον καθαρισμό της ακτής Αναύρου Βόλου εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.

 

Συγγραφέας: 
stauroulafardouli