Ανακύκλωση Αλουμινίου - Επίσκεψη

Την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017, οι μαθητές της Α'  επισκέφτηκαν τον Κέντρο Ανακύκλωσης Αλουμινίου στο Μαρούσι.
Εκεί έμαθαν ότι από τον βωξίτη, παίρνουμε την αλουμίνα και κατόπιν το αλουμίνιο το οποίο μέσω της διαδικασίας λέπτυνσης αλλά και της ύπαρξης φορμών γίνεται κουτάκια, αλουμινόχαρτο κλπ.
Επειδή ένα κουτάκι αλουμινίου για να αποσυντεθεί χρειάζεται 200 χρόνια, είναι αναγκαίο να κάνουμε ανακύκλωση αλουμινίου μέσω της οποίας πετυχαίνουμε:
1. Καθαρότερο περιβάλλον
2. Εξοικονόμηση ενέργειας
3. Εξοικονόμηση πρώτων υλών (βωξίτης)
4. Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
5. Μείωση του όγκου των απορριμμάτων
6. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
7. Οικονομικά οφέλη
.
Τα στάδια της ανακύκλωσης είναι:
Α. Περισυλλογή και συγκέντρωση χρησιμοποιημένων αλουμινένιων κουτιών στο Κέντρο Ανακύκλωσης
Β. Διαλογή από σιδερένια κουτιά που τυχόν βρεθούν
Γ. Συμπίεση των κουτιών μέσα από κατάλληλες πρέσες σε συμπαγείς μπάλες
Δ. Προώθηση σε χυτήρια για επαναχύτευση σε νέα προϊόντα αλουμινίου (δευτερόχυτο αλουμίνιο)
Η παραπάνω διαδικασία της ανακύκλωσης αλουμινίου μπορεί να γίνεται για πάντα.
Είναι θλιβερό ότι μόνο το 30% από κουτάκια αλουμινίου ανακυκλώνονται. Κι αυτό το ποσοστό αφορά μόνο την Αττική επειδή στην επαρχία δεν γίνεται ούτε περισυλλογή αλλά και ούτε ανακύκλωση.

Στο σχολείο μας  διαθέτουμε κάδο περισυλλογής κουτιών αλουμινίου.

Συγγραφέας: 
corinna.pertsinidou