ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ!!

Δημιουργία σχολικού κήπου από τα παιδιά! Οι πρώτες προσπάθειες ευοδώθηκαν!

Συγγραφέας: 
ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΕΛΑΣ