Καθαρίζουμε άλσος της περιοχής

Η τουριστική περίοδος πλησιάζει στα Καμένα Βούρλα, ωρα να βάλουμε και εμεις ένα χεράκι βοηθείας.

Συγγραφέας: 
kamenavourla