ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ!!

Αποφασίσαμε από φέτος σε τακτά χρονικά διαστήματα να καθαρίζουμε το χωριό μας και να προχωρήσουμε σε δημιουργία πράσινων γωνιών,ώστε να ευαισθητοποιήσουμε περισσ[οτερους κατοίκους!!

Συγγραφέας: 
ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΕΛΑΣ