Ιστορική καταγραφή του Γυμνασίου της Κοίμησης-σύνδεση του προγράμμματος με την μυθολογία την ποίηση και την ζωγραφική.

Γυμνάσιο Κοίμησης
Γυμνάσιο Κοίμησης
Γυμνάσιο Κοίμησης
Γυμνάσιο Κοίμησης
Γυμνάσιο Κοίμησης
Γυμνάσιο Κοίμησης
Ιστορική καταγραφή του Γυμνασίου Κοίμησης.
Ιστορική καταγραφή του Γυμνασίου Κοίμησης.
Γυμνάσιο Κοίμησης
Γυμνάσιο Κοίμησης

Στα πλαίσια της διαθεματικής έρευνας που έγινε κατα την διάρκεια υλοποίησης του περιβαλλοντικού προγράμματος "Αισθητική ανάπλαση της σχολικής αυλής" προχωρήσαμε στην ιστορική καταγραφή που αφορά τόσο τις κτηριακές υποδομές όσο και τα δέντρα του Γυμνασίου Κοίμησης. Ακολουθήθηκε η μέθοδος της μελέτης των αρχείων της Κοινότητας της Κοίμησης, και της συνέντευξης σε υπερήλικα κάτοικο της Κοίμησης. Επίσης προχωρήσαμε σε σύνδεση του προγράμμματος με την μυθολογία την ποίηση και την ζωγραφική.

Συγγραφέας: 
gymkoimis