Φύτευση ανθοφόρων δένδρων τον Απρίλιο του 2017

Μετά από μια περιβαλλοντική διερεύνηση του αύλειου χώρου του σχολείου από τους μαθητές με την βοήθεια ερωτηματολογίου και Στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων έγινε ορατή η άμεση ανάγκη  διαμόρφωσης και αξιοποίησης του ώστε να μετατραπεί σε χώρο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης τόσο για τους μαθητές όσο και για τους γονείς τους και την τοπική κοινωνία.
Για τον λόγο αυτό προβήκαμε στην αγορά και φύτευση 80 ανθοφόρων δένδρων ανθεκτικών στις καιρικές συνθήκες της περιοχής.

Συγγραφέας: 
gymkoimis