Φτιάχνουμε Κομπόστ

Στο Νηπιαγωγείο ξεκινάμε τη διαδικασία να φτιάξουμε το δικό μας κομπόστ στους ειδικούς κάδους που μας έχει προμηθεύσει ο Δήμος της  περιόχης . Το φυσικό αυτό λίπασμα θα το χρησιμοποιήσουμε για τα λουλούδια και τα λαχανικά που έχουμε φυτέψει στον κήπο του Σχολείου.

Συγγραφέας: 
kamenavourla