Ερευνητική μελέτη μαθητών οικολογικού ενδιαφέροντος (1η απο 2 καταχωρήσεις).

Γυμνάσιο Κοίμησης
Γυμνάσιο Κοίμησης
Γυμνάσιο Κοίμησης
Γυμνάσιο Κοίμησης
Γυμνάσιο Κοίμησης
Γυμνάσιο Κοίμησης
Γυμνάσιο Κοίμησης
Γυμνάσιο Κοίμησης
Γυμνάσιο Κοίμησης
Γυμνάσιο Κοίμησης

Στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματος "Αισθητική ανάπλαση της σχολικής αυλής" οι μαθητές έκαναν  ερευνητική μελέτη οικολογικού ενδιαφέροντος προκειμένου να συνταχθεί ο οικοκώδικας ( κανόνες περιβαλλοντικής συμπεριφοράς) του Γυμνασίου Κοίμησης.

Συγγραφέας: 
gymkoimis