ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΕΡΙΩΝ!

Τα παιδιά γέμισαν περιμετρικά την αυλή του σχολείου με πανέρια!!

Συγγραφέας: 
pavtze