« Αισθητική Ανάπλαση της Σχολικής αυλής του Γυμνασίου Κοίμησης»

1η αφίσα ανάδειξης δράσεων περιβαλλοντικού προγράμματος αισθητική ανάπλαση Σχολικής αυλής Γυμνασίου Κοίμησης
2η αφίσα ανάδειξης δράσεων περιβαλλοντικού προγράμματος αισθητική ανάπλαση Σχολικής αυλής Γυμνασίου Κοίμησης
Οικοκώδικας-κανόνες περιβαλλοντικής συμπεριφοράς Γυμνασίου Κοίμησης.

            « Αισθητική και λειτουργική Ανάπλαση της Σχολικής αυλής του Γυμνασίου Κοίμησης»

Μετά από μια περιβαλλοντική διερεύνηση του αύλειου χώρου του σχολείου από τους μαθητές με την βοήθεια ερωτηματολογίου και Στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων έγινε ορατή η άμεση ανάγκη  διαμόρφωσης και αξιοποίησης του ώστε να μετατραπεί σε χώρο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης τόσο για τους μαθητές όσο και για τους γονείς τους και την τοπική κοινωνία.

Έγινε καταγραφή των δένδρων της αυλής του σχολείου και σύνδεσή τους με την ποίηση, λαϊκή παράδοση και μυθολογία. Έγινε Ιστορική καταγραφή του Σχολείου βασιζόμενη σε αρχεία του Δήμου και μαρτυρίες υπερήλικων κατοίκων της Κοίμησης.

Σε συνεργασία με το Δήμο Ηράκλειας, ιδιώτες φορείς πρασίνου ,το Δασαρχείο και το σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων ζητήσαμε την τεχνική στήριξή, εργαλεία, φυτά με σκοπό να φέρουμε την φύση στην αυλή  του σχολείου.

Κάναμε βόλτα στις αυλές των σπιτιών  του χωριού της Κοίμησης για να εμπλουτίσουμε τις ιδέες μας

Επισκεφτήκαμε τα φυτώρια ελιάς Λυγερά στο Σιδηρόκαστρο και είχαμε εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τα στάδια φύτευσης της ελιάς.

Προβήκαμε στην αγορά με την οικονομική ενίσχυση της σχολικής επιτροπής  80 ανθοφόρων  δενδρυλλίων και στην φύτευση τους.

Οι 35 μαθητές που μετείχαν στο πρόγραμμα έκαναν έρευνα οικολογικού ενδιαφέροντος προκειμένου να συντάξουν τον οικοκώδικα του γυμνασίου Κοίμησης.

Όλες οι παραπάνω δράσεις έχουν καταγραφή σε αρχείο παρουσίασης Powerpoint με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, και video προκειμένου να παρουσιαστούν σε προγραμματισμένη εκδήλωση του Σχολείου.

Συγγραφέας: 
gymkoimis