Ομάδες ανακυκλώσιμων υλικών

Ομάδες με βάση το υλικό κατασκευής.

Συγκεντρώσαμε  συσκευασίες προϊόντων που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα μας. Στη συνέχεια αναζητήσαμε πάνω στις συσκευασίες το σήμα της ανακύκλωσης, μιλήσαμε για το υλίκο κατασκεύης της κάθε μιας. Έπειτα δημιουργήσαμε με αυτές ,τέσσερις ομάδες, με βάση το υλίκο κατασκεύης. Συγκεκρίμενα οι όμαδες ήταν οι ακόλουθες : "χαρτί","αλουμίνιο"," γυαλί", "πλαστίκο".

Συγγραφέας: 
kamenavourla