Κάδος ανακύκλωσης από χαρτόκουτο.

κάδος ανακύκλωσης από χαρτόκουτο

Δημιουργήσαμε με χαρτόκουτο κάδο ανακύκλωσης προκειμένου να ανακυκλώνουμε συσκευασίες που χρησιμοποιούμε  καθημερινά μέσα στην τάξη.  

Συγγραφέας: 
kamenavourla