Σχέδιο Δράσης

Η  συμμετοχή μας  στην εκστρατεία litter less του Διεθνούς Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Οικολογικά Σχολεία» (Eco-Schools) ήταν μια μοναδική ευκαιρία να εμφυσήσουμε στους μαθητές μας την οικολογική συνείδηση. Μέσα από το πρόγραμμα στοχεύουμε στην ευαισθητοποίηση και στην αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των μαθητών μας στο τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα των σκουπιδιών. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιούνται δράσεις παρέμβασης και ενημέρωσης με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών. Συγκεκριμένα:

Δημιουργία περιβαλλοντικής επιτροπής.
Έρευνα και καταγραφή των σκουπιδιών που παρατηρούνται στην αυλή του σχολείου.
Συγγραφή άρθρου με στόχο την ενημέρωση των μαθητών μέσω της σχολικής εφημερίδας.
Δημιουργία αφίσας με θέμα «μείωση-επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση».
Κατασκευές και επιτραπέζια παιχνίδια από ανακυκλώσιμα υλικά.
Ανακύκλωση πλαστικών μπουκαλιών και συγκέντρωση των αποδείξεων από τα μηχανήματα ανακύκλωσης.
Συγκέντρωση και ζύγισμα των καπακιών από τα πλαστικά μπουκάλια. Σύνδεση της δράσης αυτής με φιλανθρωπικό σκοπό.
Επίσκεψη στο εργοστάσιο ανακύκλωσης (κέντρο διαλογής) της περιοχής μας.
Συνεργασία με το ΚΠΕ Αρχανών και συμμετοχή σε βιωματικό πρόγραμμα για την ανακύκλωση.
Συμμετοχή των μαθητών σε δράσεις καθαριότητας του σχολείου.
Δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου από τους μαθητές.

Συγγραφέας: 
Φραγκούλα Κουσκ...