Βαλέτειο Γυμνάσιο Ίου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2014
2016
2019
Έτος Εγγραφής: 
2011
Θέματα: 
2010-2011
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
2011-2012
Νερό
2012-2013
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
2013-2014
Βιοκλιματικός Σχεδιασμός
2014-2015
Νερό
2015-2016
Κλιματική Αλλαγή
2016-2017
Σχολική Αυλή
2017-2018
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
840 01 Ίος