Σχολή Μωραΐτη - Γυμνάσιο

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2011
2014
2016
2019
Έτος Εγγραφής: 
2007
Θέματα: 
2007-2008
Απορρίμματα
2008-2009
Ενέργεια
2012-2013
Αειφόρο Σχολείο
2012-2013
Απορρίμματα
2009-2010
Νερό
2010-2011
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
2011-2012
Μετακινήσεις - μεταφορές
2013-2014
Μετακινήσεις - μεταφορές
2014-2015
Φύση και βιοποικιλότητα
2015-2016
Αειφόρο Σχολείο
2016-2017
Αειφόρο Σχολείο
2017-2018
Ενέργεια
Φύση και βιοποικιλότητα
2019-2020
Ενέργεια
Φύση και βιοποικιλότητα
Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη

Τα νέα του Σχολείου μας

23.11.2016

Οι μαθητές/τριες θα προσπαθήσουν να ανιχνεύσουν,να κατανοήσουν και να αναδείξουν:

Πώς οι καθημερινές μας επιλογές μέσα στην πόλη επηρεάζουν το περιβάλλον μακριά από αυτή

Επίσης θα αναζητήσουν εναλλακτικές επιλογές με μικρότερο αντίκτυπο στο τρίπτυχο περιβάλλον-κοινωνία-οικονομία

Το Γυμνάσιο της Σχολής Μωραϊτη συμμετέχει στο δίκτυο των Οικολογικών Σχολείων από το 2007 με τα εξής ετήσια προγράμματα: 

2007-2008 : Απορρίμματα

2008-2009 : Ενέργεια

2009-2010: Νερό

2010-2011: Ποιότητα ζωής και υγιεινή

2011-2012: Μετακινήσεις - μεταφορές

2012-2013: Κατανάλωση και θαλάσσια απορρίμματα

2013-2014: Υπεύθυνη κατανάλωση και Θάλασσα

2014-2015: Φύση και βιοποικιλότητα

2015-2016: Οικολογικό αποτύπωμα

Διεύθυνση: 
Α. Παπαναστασίου & Αγ. Δημητρίου
154 52 Ψυχικό