Σχολή Χατζήβεη-Δημοτικό

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2000
2014
2019
Έτος Εγγραφής: 
1998
Θέματα: 
1999-2000
Απορρίμματα
2000-2001
Νερό
2002-2003
Αειφόρο Σχολείο
2004-2005
Απορρίμματα
2007-2008
Νερό
Ενέργεια
2011-2012
Ενέργεια
Απορρίμματα
Litter Less
2012-2013
Litter Less
2014-2015
Litter Less
2015-2016
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Μετακινήσεις - μεταφορές
2016-2017
Απορρίμματα
2017-2018
Ενέργεια
Απορρίμματα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Αδάνων 17
14341 Νέα Φιλαδέλφεια