Παιδικός Σταθμός Πανοράματος

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2014
Έτος Εγγραφής: 
2009
Θέματα: 
2009-2010
Νερό
2011-2012
Απορρίμματα
2012-2013
Ενέργεια
2013-2014
Σχολική Αυλή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Ολύμπου 46
552 36 Θεσσαλονίκη