Νηπιαγωγείο Γρανίτσας

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2021
Θέματα: 
2021-2022
Σχολική Αυλή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Το Νηπιαγωγείο Γρανίτσας βρίσκεται στον ορεινό Δήμο Αγράφων του νομού Ευρυτανίας. Οι μαθητές, εκ γενετής, έχουν καθημερινά βιώματα αλληλεπίδρασης με τη φύση. Έχουν την πολύτιμη ευκαιρία να έρχονται καθημερινά σε επαφή με την χλωρίδα και την πανίδα του τόπου και μας δίνεται η ευκαιρία να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για περαιτέρω ενασχόληση με συνεργατικές δράσεις και δραστηριότητες μέσω του δικτύου. 

Διεύθυνση: 
Γρανίτσα
36072 Φουρνά