Νηπιαγωγείο Δελασαλ

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2021
Θέματα: 
2021-2022
Νερό
Απορρίμματα
2022-2023
Θάλασσες και Ακτές
Μετακινήσεις - μεταφορές

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Ζαππείου Παρθεναγωγείου 13
17456 Άλιμος