Νηπιαγωγείο Αρμενοχωρίου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2022
Έτος Εγγραφής: 
2017
Θέματα: 
2017-2018
Σχολική Αυλή
2018-2019
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
2019-2020
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Το σχολείο βρίσκεται στον ακριτικό νομό της Φλώρινας, στο χωριό Αρμενοχώρι λίγα χιλιόμετρα μακριά από την πόλη της Φλώρινας. Λειτουργεί πρωινό και προαιρετικό πρόγραμμα (8:15-16:00). Στο Νηπιαγωγείο φοιτούν 14 παιδιά και απασχολούνται 2 Νηπιαγωγοί.

Διεύθυνση: 
Αρμενοχώρι Φλώρινας
53100 Φλώρινα