Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου Ζακύνθου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2016
2019
Έτος Εγγραφής: 
2014
Θέματα: 
2014-2015
Απορρίμματα
2015-2016
Νερό
2016-2017
Αειφόρο Σχολείο
Κλιματική Αλλαγή
2017-2018
Σχολική Αυλή
2018-2019
Ενέργεια
Απορρίμματα
2019-2020
Κλιματική Αλλαγή
2020-2021
Αειφόρο Σχολείο
Θάλασσες και Ακτές
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Άγιος Δημήτριος
29090 Ζάκυνθος