Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Ροδομηλιά

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2013
Θέματα: 
2013-2014
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
Φύση και βιοποικιλότητα
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
Μετακινήσεις - μεταφορές
Κλιματική Αλλαγή
Βιοκλιματικός Σχεδιασμός
2018-2019
Θάλασσες και Ακτές
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη
2019-2020
Σχολική Αυλή
2022-2023
Σχολική Αυλή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Ηρώ Κωνσταντοπoύλου
714 10 Ηράκλειο