Ιδιωτικό Γυμνάσιο "Η Ελληνική Παιδεία"

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2014
Έτος Εγγραφής: 
2011
Θέματα: 
2011-2012
Απορρίμματα
2012-2013
Απορρίμματα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Κανάρη 9
151 26 Αθήνα