Ιδιωτικό Δημοτικό- Ελληνογερμανικός Σύλλογος Πολιτισμού και Παιδείας

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2014
Θέματα: 
2014-2015
Απορρίμματα
2015-2016
Νερό

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Νεάρχου 52-54
16341 Ηλιούπολη