Γυμνάσιο Σκριπερού με Λ.Τ.

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2016
Θέματα: 
2016-2017
Νερό
Απορρίμματα
2017-2018
Νερό
2018-2019
Αειφόρο Σχολείο

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
490 83 Σκριπερό Κερκύρας