Γυμνάσιο Π.Ι. Καραβάνα

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2003
2006

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
6ο χλμ Περιφερειακής Οδού Λαρίσης Τρικάλων
415 00 Λάρισα