Γυμνάσιο Παμφίλων

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2014
Έτος Εγγραφής: 
2010
Θέματα: 
2010-2011
Απορρίμματα
2011-2012
Φύση και βιοποικιλότητα
2012-2013
Σχολική Αυλή
2013-2014
Ενέργεια

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Πάμφιλα
811 00 Λέσβος