Γυμνάσιο Μακρυγιάλου Πιερίας

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2022
Θέματα: 
2022-2023
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Θάλασσες και Ακτές

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Το Γυμνάσιο Μακρυγιάλου Πιερίας είναι ένα σχολείο δημοκρατικό, ανοικτό στην κοινωνία όπου κυριαρχεί ο σεβασμός στις διαφορετικές πολιτισμικές μορφές, υπάρχει χρόνος και διάθεση για κατανόηση, αγάπη και αναστοχασμό για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από την επίδοσή τους στα μαθήματα. Έτσι οι μαθητές δεν είναι παθητικοί ακροατές, αλλά εργάζονται διερευνητικά και παράγουν μαθησιακά έργα, ώστε τα μαθήματα να αποκτούν ενδιαφέρον και οι τάξεις ζωντάνια και δημιουργική δραστηριότητα. Είναι ένας εξελισσόμενος οργανισμός μάθησης που διαμορφώνει ένα πλαίσιο βιωματικής ενεργητικής μάθησης και προτρέπει μαθητές και εκπαιδευτικούς στην υλοποίηση προγραμμάτων πολιτιστικών και περιβαλλοντικών που κατακτούν διακρίσεις, ικανοποιούν τις πραγματικές ανάγκες της σχολικής κοινότητας και παρουσιάζονται στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Ως μια ανοικτή κοινότητα μάθησης  εντάσσεται στα παρακάτω ευρωπαϊκά δίκτυα εκπαίδευσης και ανταλλάσσει τις καλές του πρακτικές με άλλα σχολεία: α) στο δίκτυο « FREE TO SPEAK, SAFE TO LEARN: Democratic Schools for All» του Συμβουλίου της Ευρώπης, β) στο δίκτυο «Οpen Schools for Open Societies» του ευρωπαϊκού έργου ΟSOS, γ) στο Δίκτυο σχολείων Πρεσβευτών για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Συμμετέχει, ακόμη, στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Erasmus» Reflecting for Change (R4C)» του ευρωπαϊκού έργου ΟSOS, αλλά και στο διαπεριφερειακό θεματικό δίκτυο «Ασφάλεια στο διαδίκτυο». 

Διεύθυνση: 
Μακρύγιαλος
60300 Μακρύγιαλος