Γυμνάσιο - Λύκειο Ελληνογαλλικής Σχολής "Άγιος Ιωσήφ"

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2013
Θέματα: 
2013-2014
Ενέργεια
Νερό
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
Φύση και βιοποικιλότητα
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
Μετακινήσεις - μεταφορές
Κλιματική Αλλαγή
Βιοκλιματικός Σχεδιασμός
2015-2016
Απορρίμματα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Θεσσαλονίκης 2
151 21 Αθήνα