Γυμνάσιο Λυκειακές Τάξεις Ιτέας Καρδίτσας

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2023
Θέματα: 
2023-2024
Ενέργεια
Απορρίμματα
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
Μετακινήσεις - μεταφορές
Κλιματική Αλλαγή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Το Γυμνάσιο Λυκειακές Τάξεις Ιτέας Καρδίτσας άρχισε τη λειτουργία του το 1977 αρχικά ως Γυμνάσιο ενώ από το 1985 λειτουργούν και Λυκειακές Τάξεις με Ενιαία Διεύθυνση.
Στο σχολείο μας φοιτούν μαθητές που προέρχονται από τα χωριά Ιτέας, Λεύκης, Ορφανών, Φύλλου, Αμπελώνα, Ιτέας, Συκεώνας, Ηλιά, Πέτρινου και Αστρίτσας.
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του σχολείου απλώνονται σε μία έκταση 33 στρεμμάτων σε ένα ειδυλλιακό τοπίο δίπλα στον ποταμό Ενιππέα.

Διεύθυνση: 
Ιτέα Καρδίτσα
43062 Ιτέα Καρδίτσα