Γυμνάσιο-Λ.Τ. Αστυπάλαιας

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2017
Θέματα: 
2017-2018
Σχολική Αυλή
2018-2019
Σχολική Αυλή
2019-2020
Θάλασσες και Ακτές

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Το Γυμνάσιο-Λ.Τ. Αστυπάλαιας είναι ένα μικρό σχολείο αλλά με μεγάλη ψυχή. Ένα σχολείο ενεργό που δίνει το "παρών'' πραγματοποιώντας προγράμματα και δράσεις ποικίλου χαρακτήρα. Τα παιδιά μας ασχολούνται με τη μουσική, το θέατρο, τους παραδοσιακούς χορούς. Η ενεργός πολιτειότητα και ο εθελοντισμός είναι κάποια από τα βασικά στοιχεία που διέπουν τη φιλοσοφία του σχολείου μας. Έχουμε όραμα κοινό και θέτουμε συνεχώς νέους στόχους. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια με δεσμούς αγάπης και αλληλοσεβασμού. Αγωνιζόμαστε με διάθεση θετική βάζοντας πάντα ως προτεραιότητα το καλό των παιδιών μας.

Διεύθυνση: 
Χώρα Αστυπάλαιας
85900 Δωδεκάνησα