Γυμνάσιο Λαυρίου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
1997
1999
2002

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Κορδέλλα Ανδρέα 2
195 00 Λαύριο