Γυμνάσιο Καρλοβασίων

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
1999
2002
Έτος Εγγραφής: 
2012
Θέματα: 
2012-2013
Ενέργεια
2014-2015
Σχολική Αυλή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Πανεπιστημίου Αιγαίου
832 00 Σάμος