Γυμνάσιο Εκπαιδευτηρίων Κωστέα - Γείτονα

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2014
2016
Έτος Εγγραφής: 
2011
Θέματα: 
2011-2012
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
2012-2013
Νερό
2013-2014
Απορρίμματα
2014-2015
Ανθρώπινα δικαιώματα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Παλλήνη
153 51 Αθήνα