Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αχαρνών

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2014
2016
Έτος Εγγραφής: 
2003
Θέματα: 
2007-2008
Απορρίμματα
2010-2011
Ενέργεια
Νερό
Απορρίμματα
2011-2012
Αειφόρο Σχολείο
2012-2013
Αειφόρο Σχολείο
2013-2014
Μετακινήσεις - μεταφορές
2015-2016
Απορρίμματα
2016-2017
Απορρίμματα
Αειφόρο Σχολείο

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Αγίου Διονυσίου & Αιγαίου Πελάγους
136 71 Αχαρνές