Γυμνάσιο Αμμοχωρίου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2003

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Αμμοχώρι
531 00 Αμμοχώρι Φλώρινας