Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαπών

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2011
Έτος Εγγραφής: 
2008
Θέματα: 
2008-2009
Ενέργεια
Νερό
2009-2010
Απορρίμματα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Κουτουμάνη 1
693 00 Ροδόπη