Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης-Δημοτικό

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2020
Θέματα: 
2020-2021
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Από το 1906, το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, γνωστό και ως "Λυσέ", στο κέντρο της πόλης, περιλαμβάνει τάξεις όλων των βαθμίδων, από το νηπιαγωγείο έως και τη Γ’ Λυκείου για Έλληνες, Γάλλους και ξένους μαθητές, ανεξάρτητα από τη μητρική τους γλώσσα. Πρόκειται για το μόνο γαλλικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Παράλληλα με το γαλλικό πρόγραμμα ακολουθείται και το ελληνικό πρόγραμμα για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό. 

 

Διεύθυνση: 
Λεωφόρος Στρατού 2Α
54640 Θεσσαλονίκη