6/Θ Δημοτικό Σχολείο Κάσου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2016
Έτος Εγγραφής: 
2014
Θέματα: 
2014-2015
Σχολική Αυλή
2015-2016
Απορρίμματα
2016-2017
Νερό
2019-2020
Απορρίμματα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Το σχολείο μας είναι διεδρικό, με ένα διδακτήριο στο Φρυ και ένα στην Αγία Μαρίνα. Το διδακτήριο στο Φρυ έχει ανεγερθεί  το 1866, ενώ το διδακτήριο της Αγίας Μαρίνας ιδρύθηκε κατά το έτος 1862. Και τα δύο κτήρια έγιναν με τη συνδρομή των κατοίκων του νησιού. Από το 2010 έως και σήμερα τα δύο σχολεία λειτουργούν ως ένα εξαθέσιο.

Διεύθυνση: 
ΦΡΥ ΚΑΣΟΣ
85800 ΚΑΣΟΣ