ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Για εμάς στην Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και η εξέλιξή του διαφορετική. Όμως, ο στόχος μας είναι κοινός για όλους τους μαθητές μας: να διαμορφώσουμε πολίτες που θα αντιμετωπίσουν το αύριο με αυτοπεποίθηση, γνώση και αρετή.
 

Διεύθυνση: 
Αριστείδου
15351 Παλλήνη