ΕΠΑΣ Σαλαμίνας

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2014
Έτος Εγγραφής: 
2009
Θέματα: 
2009-2010
Ενέργεια
2010-2011
Απορρίμματα
2011-2012
Απορρίμματα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Ζωοδόχου Πηγής
18900 Σαλαμίνα