Δημοτικό Σχολείο Παπάδου Μυτιλήνης

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2016
2019
Έτος Εγγραφής: 
2013
Θέματα: 
2013-2014
Ενέργεια
Σχολική Αυλή
2016-2017
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Litter Less
2017-2018
Νερό
Απορρίμματα
Θάλασσες και Ακτές
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
811 06 Παπάδος