Δημοτικό Σχολείο Νέας Λαμψάκου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2016
Έτος Εγγραφής: 
2014
Θέματα: 
2014-2015
Σχολική Αυλή
2015-2016
Νερό
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
2016-2017
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Litter Less
2017-2018
Σχολική Αυλή
Ανθρώπινα δικαιώματα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
25ης Μαρτίου
Νέα Λάμψακος Χαλκίδας
34100 Χαλκίδα