Δημοτικό Σχολείο Καταρράκτη

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2000

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Καταρράκτης
821 02 Καταρράκτης Χίου