Δημοτικό Σχολείο Καναλίου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2003

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Κανάλι
481 00 Πρέβεζα