Δημοτικό Σχολείο Καλλίπολης – Σ. Βέμπο

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2009
Θέματα: 
2009-2010
Απορρίμματα
2011-2012
Απορρίμματα
2013-2014
Απορρίμματα
2014-2015
Ενέργεια

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Καλλίπολη
585 00 Καλλίπολη,Πέλλα